Consument
LAND

PRIVACYBELEID VOOR DE LEDVANCE WEBSITE

Met ingang van november 2021

 

Preambule


Bij LEDVANCE is gegevensprivacy onze hoogste prioriteit. De zorgvuldige omgang met uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Daarom gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om, met strikte inachtneming van de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

Hieronder leggen wij u graag uit welke gegevens wij gebruiken, op welk moment en met welk doel. Ons doel is om u bewust te maken van de functionaliteit van onze website en hoe wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens, die voor ons van het grootste belang zijn, waarborgen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken, tenzij wij uw toestemming of wettelijke toestemming hebben.


Inhoud

Preambule
Inhoud
I.       NAAM EN ADRES VAN DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE
II.      CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
III.     GEBRUIK VAN COOKIES
IV.      NIEUWSBRIEF
V.     EMAIL CONTACT
VI.    BEDRIJFSPROFIELEN IN DE SOCIALE MEDIA
1)      Instagram
2)      Pinterest
3)      Twitter
4)      YouTube
VII.       GEBRUIK VAN BEDRIJFSPROFIELEN IN PROFESSIONELE NETWERKEN
VIII.     HOSTING
IX.      GEBRUIKTE PLUGINS
1)      Gebruik van Google Analytics 4
2)      Gebruik van Google Tag Manager
3)      Gebruik van Google Maps
4)      Gebruik van MailChimp
X.     GEBRUIK VAN ANALYTISCHE GEGEVENS VOOR GEAGGREGEERDE EVALUATIES EN INZICHTEN VAN KLANTEN
XI.     RECHTEN VAN DE BETROKKENE
1)      Recht op informatie, rectificatie, wissing en beperking
2)      Recht op gegevensoverdraagbaarheid
3)      Recht om uw verleende toestemming in te trekken
4)      Recht van bezwaar
5)      Uitoefening
6)      Recht op het indienen van een klacht

I. NAAM EN ADRES VAN DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten van de lidstaten inzake gegevensbescherming, alsmede andere wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, is

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Duitsland

+49 89 780673-100
contact@ledvance.com
www.ledvance.de
(hierna "LEDVANCE" of "wij" genoemd).
 

I. CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

 

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is de volgende:

De heer Matthias Lindner
bDSB LEDVANCE
c/o intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
Duitsland
Telefoon: +49 40 790235 - 0
Fax: +49 40 790235 - 170
E-mail: privacy@ledvance.com
 

II. BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE EN AANMAAK VAN LOGBESTANDEN

 

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van het toegangsapparaat.
De volgende gegevens worden in dit proces verzameld:
Informatie over het type apparaat en het type browser, en de gebruikte versie
Het besturingssysteem van de gebruiker
De internet service provider van de gebruiker
Het IP-adres van de gebruiker
Datum en tijdstip van toegang
Websites van waaruit het systeem van de gebruiker naar onze website werd verwezen
Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden bezocht
Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden in ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op het apparaat van de gebruiker te kunnen afleveren Voor dit doel moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie.
De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. De gegevens stellen ons ook in staat onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Er vindt in dit verband geen analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats.
Dit vormt ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking volgens Art. 6(1)(1)(f) GDPR.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is Art. 6(1)(1)(f) GDPR.

4. Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van gegevensverzameling voor het ter beschikking stellen van de website zal dit het geval zijn wanneer de respectieve sessie is beëindigd.

In het geval van gegevensopslag in logbestanden zal dit uiterlijk na zeven dagen het geval zijn. Zij kunnen echter voor een langere periode worden bewaard. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of gemaskeerd om ervoor te zorgen dat het toegangsapparaat niet meer kan worden getraceerd.

5. Recht van verzet
Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. De gebruiker heeft daarom niet het recht om hiertegen bezwaar te maken.

III. GEBRUIK VAN COOKIES

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de webbrowser of door de webbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een webpagina opent, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt bezocht.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser identificeerbaar blijft, zelfs na een paginawijziging.
In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:

 • Taalinstellingen
 • Inloggegevens

Daarnaast maakt deze website gebruik van cookies die ons in staat stellen het surfgedrag van de gebruiker te analyseren.
Zo kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

 • Gebruikte zoektermen
 • Frequentie van bekeken pagina's
 • Gebruik van websitefuncties

De op deze wijze verzamelde gebruikersgegevens worden met behulp van technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Het is dus niet meer mogelijk de gegevens toe te wijzen aan de gebruiker die zich toegang verschaft.

Bij toegang tot onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden, en wordt zijn toestemming gevraagd voor de verwerking van de persoonsgegevens die in dit verband worden gebruikt. In dit verband zal ook worden verwezen naar dit privacybeleid.

2. Doel van de gegevensverwerking
Het doel van de implementatie van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van de websites voor gebruikers gemakkelijker te maken. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet beschikbaar zijn. Het moet mogelijk zijn de browser te herkennen, zelfs nadat de gebruiker naar een nieuwe pagina op de site is gegaan.
Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • Het configureren van taalinstellingen
 • Het onthouden van zoektermen

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.
Analyse cookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De analysecookies vertellen ons hoe de website wordt gebruikt, waardoor wij ons aanbod voortdurend kunnen verbeteren.
LEDVANCE verzamelt gegevens over hoe u de website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina's u het meest bezoekt en welke fouten zich voordoen. Deze analytische profilering helpt ons om te meten hoe effectief het aanbod op de website is, en hoe de prestaties van de website kunnen worden verbeterd.
Dit vormt ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig Art. 6(1)(1)(f) GDPR.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6(1)(1)(f) GDPR.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analytische en andere doeleinden met toestemming van de betrokken gebruiker is Art. 6(1)(1)(a) GDPR.
 
4. Opslagduur / Recht op bezwaar en wissen
Cookies worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker, en door dit apparaat overgebracht naar onze site. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw webbrowser of andere apps op uw apparaat te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Eerder opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, kunt u mogelijk niet alle functies van de website volledig gebruiken.
Als u een Safari-browser (versie 12.1 en hoger) gebruikt, worden cookies na zeven dagen automatisch gewist. Dit geldt ook voor opt-out cookies die worden geplaatst om tracking-maatregelen te voorkomen.

IV. NIEUWSBRIEF

 

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
U kunt zich op onze website abonneren op een gratis nieuwsbrief. De gegevens uit het contactformulier worden aan ons doorgegeven wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief.

 • E-mailadres
 • Achternaam
 • Voornaam
 • Telefoon/gsm-nummer
 • Adres
 • IP-adres van het toegangsapparaat
 • Datum en tijdstip van registratie

In verband met de gegevensverwerking voor het verzenden van nieuwsbrieven worden gegevens doorgegeven aan een nieuwsbriefmarketingservice. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

2. Doel van de gegevensverwerking
Het e-mailadres van de gebruiker wordt verzameld voor het verzenden van de nieuwsbrief.
Het verzamelen van andere persoonsgegevens in het kader van het registratieproces voor de nieuwsbrief dient ter voorkoming van misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres.
 
3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is, met toestemming van de betreffende gebruiker, Art. 6(1)(1)(a) GDPR.

4. Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom alleen opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.
De overige persoonlijke gegevens die in het kader van het registratieproces worden verzameld, worden in de regel na een periode van zeven dagen gewist.

5. Recht op bezwaar en wissen
Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokken gebruiker worden opgezegd. Daartoe is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen.
Dit maakt het ook mogelijk de toestemming in te trekken voor het opslaan van persoonlijke gegevens die tijdens het inschrijvingsproces zijn verzameld.
 

V. EMAIL CONTACT


1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
U kunt via onze website contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die samen met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.
De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Voor dit doel worden contractverwerkers zoals Microsoft365 gebruikt, waarmee de overeenkomstige contracten zijn gesloten.

2. Doel van de gegevensverwerking
Indien wij contact met u opnemen via e-mail, vormt dit ook het noodzakelijke belang voor de verwerking van de gegevens.

3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is, met toestemming van de betreffende gebruiker, Art. 6(1)(a) GDPR.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die bij het verzenden van een e-mail worden doorgegeven, is Art. 6(1)(f) GDPR.
Als het doel van het leggen van contact per e-mail het sluiten van een contract is, dan is Art. 6(1)(b) GDPR een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking vormen.

4. Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens die via e-mail worden verzonden, zal dit het geval zijn wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt geacht te zijn beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd.
De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen gewist.

5. Recht op bezwaar en wissen
De gebruiker kan zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Een gebruiker die per e-mail contact met ons heeft opgenomen, kan te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar persoonsgegevens. Indien van dit recht gebruik wordt gemaakt, zal het niet mogelijk zijn het gesprek voort te zetten.

contact@ledvance.com

Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het kader van het tot stand brengen van contact, worden in dat geval gewist.

contact@ledvance.com
 

VI. BEDRIJFSPROFIELEN IN DE SOCIALE MEDIA

 

1)  Instagram:
Instagram, onderdeel van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
Onze bedrijfswebsite verstrekt informatie en biedt Instagram-gebruikers de mogelijkheid om te communiceren. Als u een actie uitvoert op onze Instagram-bedrijfsaccount (bijv. opmerkingen, posts, likes etc.), is het mogelijk dat u door dit te doen persoonlijke gegevens (bijv. echte naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maakt. Aangezien wij echter in het algemeen of in grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Instagram, die ook verantwoordelijk is voor het bedrijfsprofiel van LEDVANCE GmbH, kunnen wij geen gezaghebbende details verstrekken over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.
Onze bedrijfsprofielen in sociale media worden gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten. In het bijzonder zullen wij de bedrijfsprofielen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Producten
 • De publicaties via de bedrijfsprofielen kunnen de volgende inhoud bevatten:
 • Informatie over producten
 • Informatie over diensten
 • Wedstrijden
 • Contact met klanten
 • Service en ondersteuning

Het staat alle gebruikers vrij om door middel van activiteiten persoonsgegevens bekend te maken.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is, met de vrijwillige toestemming van de gebruiker in dit verband, Art. 6(1)(1)(a) GDPR.
Wij slaan uw activiteiten en persoonlijke gegevens die via het Instagram-profiel van ons bedrijf zijn gepubliceerd op totdat de toestemming wordt ingetrokken. Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.
Wij kunnen gegevens van het Instagram-profiel van ons bedrijf verder verwerken in onze systemen, bijvoorbeeld in het geval van een klacht van een klant via Instagram. Wij zullen de gegevens dan na het verstrijken van de bewaartermijn wissen.
Om passende garanties voor de bescherming van de overdracht en verwerking van persoonsgegevens buiten de EU te waarborgen, vinden de gegevensoverdracht naar en de gegevensverwerking door Instagram plaats op basis van passende garanties conform Art. 46 et seq. GDPR, met name door het sluiten van zogenoemde standaardclausules voor gegevensbescherming in overeenstemming met Art. 46(2)(c) GDPR.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wij verzamelen terwijl u het Instagram-profiel van ons bedrijf gebruikt, en uw rechten als betrokkene doen gelden, zoals uiteengezet in deel IV van dit Privacybeleid. Om dit te doen, kunt u ons een gewone e-mail sturen naar contact@ledvance.com . Meer informatie over hoe Instagram uw persoonsgegevens verwerkt en de respectieve opties om bezwaar te maken, vindt u hier:
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

2)  Pinterest:
Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland
Onze bedrijfswebsite verschaft informatie en biedt Pinterest gebruikers de mogelijkheid om te communiceren. Wanneer u op het Pinterest-profiel van ons bedrijf een handeling uitvoert (bijv. opmerkingen, posts, "vind ik leuk" etc.), is het mogelijk dat u daarmee persoonsgegevens (bijv. echte naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maakt. Aangezien wij echter in het algemeen of in grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Pinterest, die ook verantwoordelijk is voor het bedrijfsprofiel van LEDVANCE GmbH, kunnen wij geen gezaghebbende details verstrekken over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.
Onze bedrijfsprofielen in sociale media worden gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten. In het bijzonder zullen wij de bedrijfsprofielen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Producten
 • De publicaties via de bedrijfsprofielen kunnen de volgende inhoud bevatten:
 • Informatie over producten
 • Informatie over diensten
 • Wedstrijden
 • Contact met klanten
 • Service en ondersteuning

Het staat alle gebruikers vrij om door middel van activiteiten persoonsgegevens bekend te maken.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is, met de vrijwillige toestemming van de gebruiker in dit verband, Art. 6(1)(1)(a) GDPR.
Wij slaan uw activiteiten en persoonlijke gegevens die via het Pinterest-profiel van ons bedrijf zijn gepubliceerd op totdat de toestemming wordt ingetrokken. Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.
Wij kunnen gegevens van ons bedrijfsprofiel verder in onze systemen verwerken en deze na afloop van de desbetreffende bewaartermijnen wissen, bijvoorbeeld de in het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch, HGB) genoemde termijnen.
Om passende garanties voor de bescherming van de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens buiten de EU te waarborgen, vindt de gegevensoverdracht naar en de gegevensverwerking door Pinterest plaats op basis van passende garanties conform Art. 46 e.v. GDPR, met name door het sluiten van zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming overeenkomstig Art. 46(2)(c) GDPR.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die wij verzamelen tijdens uw gebruik van ons Pinterest bedrijfsaccount, en uw rechten als betrokkene doen gelden, zoals uiteengezet in deel IV van dit Privacybeleid. Om dit te doen, kunt u ons een gewone e-mail sturen naar contact@ledvance.com . Meer informatie over de wijze waarop Pinterest uw persoonsgegevens verwerkt en de respectieve mogelijkheden om bezwaar te maken, vindt u hier:
Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

3)  Twitter:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland
Onze bedrijfswebsite verstrekt informatie en biedt Twitter-gebruikers de mogelijkheid om te communiceren. Als u een actie uitvoert op het Twitter-profiel van ons bedrijf (bijv. opmerkingen, posts, "vind ik leuk" etc.), is het mogelijk dat u daarmee persoonsgegevens (bijv. echte naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maakt. Aangezien wij echter in het algemeen of in grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Twitter, die ook verantwoordelijk is voor het bedrijfsprofiel van LEDVANCE GmbH, kunnen wij geen gezaghebbende details verstrekken over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.
Onze bedrijfsprofielen in sociale media worden gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten. In het bijzonder zullen wij de bedrijfsprofielen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Producten
 • De publicaties via de bedrijfsprofielen kunnen de volgende inhoud bevatten:
 • Informatie over producten
 • Informatie over diensten
 • Wedstrijden
 • Contact met klanten
 • Service en ondersteuning

Het staat alle gebruikers vrij om door middel van activiteiten persoonsgegevens bekend te maken.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is, met de vrijwillige toestemming van de gebruiker in dit verband, Art. 6(1)(1)(a) GDPR.
Wij slaan uw via ons Twitter-bedrijfsaccount gepubliceerde activiteiten en persoonsgegevens op totdat de toestemming wordt ingetrokken. Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.
In sommige gevallen zullen wij gegevens van ons bedrijfsprofiel in onze systemen blijven verwerken. Deze gegevens worden bewaard zolang daarvoor een doel of een bewaartermijn bestaat, bijvoorbeeld als dat nodig is bij mogelijke juridische geschillen met het oog op de juridische verdediging.
Om passende garanties voor de bescherming van de overdracht en verwerking van persoonsgegevens buiten de EU te waarborgen, vinden de gegevensoverdracht naar en de gegevensverwerking door Twitter plaats op basis van passende garanties overeenkomstig Art. 46 et seq. GDPR, met name door het sluiten van zogenoemde standaardclausules voor gegevensbescherming overeenkomstig Art. 46(2)(c) GDPR.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wij verzamelen terwijl u het Twitter-profiel van ons bedrijf gebruikt, en uw rechten als betrokkene doen gelden, zoals uiteengezet in deel IV van dit privacybeleid. Om dit te doen, kunt u ons een gewone e-mail sturen naar contact@ledvance.com. Meer informatie over de manier waarop Twitter uw persoonsgegevens verwerkt en de respectieve mogelijkheden om bezwaar te maken, vindt u hier:
Twitter: https://twitter.com/de/privacy

4)  YouTube:
YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten
Onze bedrijfswebsite verstrekt informatie en biedt YouTube-gebruikers de mogelijkheid om te communiceren. Als u een actie uitvoert op het YouTube-account van ons bedrijf (bijv. opmerkingen, posts, "vind ik leuk", enz.), is het mogelijk dat u door dit te doen persoonlijke gegevens (bijv. echte naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maakt. Aangezien wij echter in het algemeen of in grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door YouTube, die ook verantwoordelijk is voor het bedrijfsaccount van LEDVANCE GmbH, kunnen wij geen gezaghebbende details verstrekken over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens.
Onze bedrijfsprofielen in sociale media worden gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klanten. In het bijzonder zullen wij de bedrijfsprofielen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Producten
De publicaties via de bedrijfsprofielen kunnen de volgende inhoud bevatten:
 • Informatie over producten
 • Informatie over diensten
 • Wedstrijden
 • Contact met klanten
 • Service en ondersteuning

Het staat alle gebruikers vrij om door middel van activiteiten persoonsgegevens bekend te maken.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is, met de vrijwillige toestemming van de gebruiker in dit verband, Art. 6(1)(1)(a) GDPR.
Wij slaan uw activiteiten en persoonlijke gegevens die via het YouTube-account van ons bedrijf zijn gepubliceerd op totdat de toestemming wordt ingetrokken. Daarnaast houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.
In sommige gevallen zullen we gegevens van ons bedrijfsprofiel in onze systemen blijven verwerken. Deze gegevens worden zolang opgeslagen als daarvoor een doel of een bewaartermijn bestaat, bijvoorbeeld als dat nodig is bij mogelijke juridische geschillen met het oog op de juridische verdediging.
 
Om passende garanties te bieden voor de bescherming van de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens buiten de EU, vinden de gegevensoverdracht naar en de gegevensverwerking door YouTube plaats op basis van passende garanties in overeenstemming met Art. 46 et seq. GDPR, met name door het sluiten van zogenoemde standaardgegevensbeschermingsclausules overeenkomstig Art. 46(2)(c) GDPR.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wij verzamelen terwijl u het YouTube-account van ons bedrijf gebruikt, en uw rechten als gegevenssubject uitoefenen zoals uiteengezet in deel IV van dit Privacybeleid. Om dit te doen, kunt u ons een gewone e-mail sturen naar contact@ledvance.com . Meer informatie over hoe YouTube uw persoonlijke gegevens verwerkt en de respectievelijke opties om bezwaar te maken, vindt u hier:
YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

VII. GEBRUIK VAN BEDRIJFSPROFIELEN IN PROFESSIONELE NETWERKEN


1. Omvang van de gegevensverwerking
Wij gebruiken bedrijfsprofielen in professionele netwerken. Wij hebben bedrijfsprofielen in de volgende professionele netwerken:
LinkedIn:
LinkedIn, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland
XING:
XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland
Onze bedrijfswebsite verstrekt informatie en biedt gebruikers de mogelijkheid om te communiceren.
De bedrijfsaccounts worden gebruikt voor sollicitaties, informatie/PR en actieve sourcing.
Wij kunnen geen details geven over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de bedrijven die ook verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsaccounts. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de volgende bedrijven:
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Als u een actie uitvoert op onze bedrijfsaccount (bijv. opmerkingen, posts, "vind ik leuk", enz.), is het mogelijk dat u daarmee persoonsgegevens (bijv. echte naam of foto van uw gebruikersprofiel) openbaar maakt.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met het gebruik van onze bedrijfsrekening is Art. 6(1)(1)(f) GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking
Ons bedrijfsprofiel dient om gebruikers te informeren over onze diensten. Alle gebruikers zijn vrij om persoonlijke gegevens te publiceren door middel van activiteiten.
 
4. Duur van de opslag
Wij bewaren uw activiteiten en persoonsgegevens die via onze bedrijfsprofielen worden gepubliceerd totdat de toestemming wordt ingetrokken. Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

5. Recht op bezwaar en wissen
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wij verzamelen tijdens uw gebruik van onze bedrijfsprofielen, en uw rechten als betrokkene, zoals uiteengezet in deel IV van dit Privacybeleid, doen gelden. Om dit te doen, kunt u ons een gewone e-mail sturen naar het e-mailadres dat in dit Privacybeleid wordt vermeld.
 
Om te zorgen voor passende garanties ter bescherming van de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens buiten de EU, vinden de gegevensoverdracht naar en de gegevensverwerking door LinkedIn plaats op basis van passende garanties in overeenstemming met Art. 46 et seq. GDPR, met name door het sluiten van zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming in overeenstemming met Art. 46(2)(c) GDPR.
Meer informatie over de bezwaar- en wismogelijkheden vindt u hier:
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

VIII. HOSTING


De website wordt gehost op servers van een door ons aangewezen dienstverlener.
Onze dienstverlener is:

SpaceNet AG
Joseph-Dollinger-Bogen 14
D-80807 München

De servers verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde server log files, die uw browser automatisch verstuurt wanneer u de website bezoekt. De volgende informatie wordt opgeslagen:

 • Browsertype en browserversie
 • Type apparaat en gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang zoekt
 • Datum en tijd van de server query
 • IP-adres

Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen. Deze gegevens worden verzameld op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch correcte weergave en de optimalisatie van zijn website; de serverlogbestanden moeten voor dit doel worden opgeslagen.
De server van de website bevindt zich in Duitsland.
 

IX. GEBRUIKTE PLUGINS


Wij gebruiken plugins voor verschillende doeleinden. De plugins die wij gebruiken staan hieronder vermeld:

1)    Gebruik van Google Analytics 4

1. Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), die kan worden gebruikt om het gebruik van websites te analyseren.

2. Hoe de tracking werkt
Om Google Analytics 4 te kunnen gebruiken, maken wij gebruik van zogenaamde "server-side tracking". Indien u hiervoor toestemming geeft in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a GDPR via de cookie banner, zullen wij u een unieke tracking ID toewijzen. Wij slaan deze ID samen met andere gegevens die aan ons worden doorgegeven wanneer u de website bezoekt, op een van onze eigen servers met hostinglocatie binnen de EU op. De volgende gegevens worden hierbij doorgegeven: 

 • referrer-ID 
 • tijdstempels
 • browsertype
 • gebruikersagent 
 • indien van toepassing, mobiele id's zoals IDFA, UDID, Android ID of Google Advertising ID, Windows Advertising ID of andere Windows ID's, IMEI of IMSI, MSISDN.

Om ervoor te zorgen dat Google Analytics geen persoonlijke gegevens ontvangt, wordt de tracking-ID die we aanmaken losgekoppeld van alle hierboven vermelde persoonlijke gegevens en apparaatgegevens, zodat de ID een geanonimiseerde record is. Zodra hiervoor is gezorgd, sturen wij uw geanonimiseerde ID uitsluitend door naar Google Analytics 4. Dit kan er ook toe leiden dat deze informatie wordt doorgestuurd naar de servers van het bedrijf Google LLC, dat is gevestigd in de Verenigde Staten, en de informatie daar verder wordt verwerkt.

Google Analytics 4 maakt het ook mogelijk om statistieken op te stellen met verklaringen over leeftijd, geslacht en interesses van websitegebruikers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de betrokkenheid van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk om groepen websitegebruikers te bepalen en van elkaar te onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevens kunnen echter niet aan een bepaalde persoon en dus ook niet aan u persoonlijk worden toegewezen. Deze via de functie "demografische kenmerken" verzamelde gegevens worden gedurende 2 maanden bewaard en vervolgens gewist.

Als uitbreiding op Google Analytics 4 wordt ook voor deze website de functie "UserIDs" gebruikt. Door het toewijzen van individuele UserID's kunnen wij Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Dit betekent dat uw gebruiksgedrag ook apparaatoverstijgend kan worden geanalyseerd, indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a GDPR, als u een persoonlijke account hebt aangemaakt door u op deze website te registreren en als u op verschillende eindapparaten met uw relevante inloggegevens bent ingelogd op uw persoonlijke account. De gegevens die op deze manier worden verzameld, laten onder andere zien met welk eindapparaat voor het eerst op een advertentie is geklikt en met welk eindapparaat een conversie heeft plaatsgevonden. 

3. Doel van de gegevensverwerking 
Het doel van de verwerking is de evaluatie van het gebruik van de website, het samenstellen van rapporten (rapportages) over website-activiteiten of gebruiksgedrag en om ons verdere diensten te verlenen met betrekking tot website- en internetgebruik. 

4. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens 
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de gegeven toestemming van de gebruiker in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) GDPR. 

5. Duur van de opslag 
De gegevens die in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 worden verzameld, worden 14 maanden bewaard en vervolgens gewist. Na afloop van de bovengenoemde opslagperiode worden de gegevens alleen in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm, d.w.z. zonder de mogelijkheid om individuen te identificeren, gebruikt voor analysedoeleinden

6. Aanvullende maatregelen
Voor ons gebruik van Google Analytics 4 hebben wij een zogenaamde gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, waarbij Google verplicht is de gegevens van onze websitegebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Om een hoger niveau van gegevensbescherming te waarborgen, zijn wij met de aanbieder standaardclausules voor gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met Art. 46 Par. 2 lit. c GDPR met de aanbieder overeengekomen. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele uitbreiding niet kan worden gewaarborgd, streven wij ernaar om van de ontvanger in de VS aanvullende regelingen en toezeggingen te verkrijgen.  

7. Mogelijkheid tot herroeping van toestemming en verwijdering 
U hebt het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de herroeping is uitgevoerd.

2)    Gebruik van Google Tag Manager

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens 
Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen en tags te beheren. 

2. Hoe de tagging werkt
Om gebruik te maken van de Google Tag Manager, maken wij gebruik van zogenaamde "server-side tagging". Met behulp van een tag wordt uw IP-adres verzameld en doorgestuurd naar onze eigen server met hostinglocatie binnen de EU, waar de Google Tag Manager wordt geïmplementeerd en het IP-adres ontvangt. Hier, nog steeds op onze eigen server, wordt het IP-adres geanonimiseerd en pas daarna doorgestuurd naar verdere diensten die verbonden zijn met de Tag Manager. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens alleen op onze eigen server verwerken en een verbinding met de servers van Google technisch uitgesloten is. 
 
3. Doel van de gegevensverwerking 
Het doel van de verwerking ligt in de verzamelde en overzichtelijke administratie evenals een efficiënte integratie van de diensten van derden door middel van tags. Tags zijn kleine code-elementen op een online-aanwezigheid die onder andere worden gebruikt om bezoekersaantallen en -gedrag te meten, de impact van online reclame en sociale kanalen vast te leggen, remarketing en targeting te gebruiken en online-aanwezigheden te testen en te optimaliseren. Wanneer een gebruiker de online aanwezigheid bezoekt, wordt de huidige tag-configuratie naar de browser van de gebruiker gestuurd. Deze bevat verklaringen over welke tags moeten worden getriggerd.

4. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens 
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is Art. 6 (1) (1) (f) GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze beschikbaarstelling van de website en daarmee een overzichtelijke administratie evenals een efficiënte integratie van de diensten van derden door middel van tags.

5. Duur van de opslag 
De in het kader van het gebruik van de Google Tag Manager verzamelde gegevens worden 14 dagen bewaard en vervolgens gewist. Na afloop van de voornoemde opslagperiode worden de gegevens voor analysedoeleinden uitsluitend in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruikt, d.w.z. zonder de mogelijkheid om personen te identificeren

6. Aanvullende maatregelen
Voor ons gebruik van Google Analytics 4 hebben wij een zogenaamde gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze websitegebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Om een hoger niveau van gegevensbescherming te waarborgen, zijn wij met de aanbieder standaardclausules voor gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met Art. 46 Par. 2 lit. c GDPR met de aanbieder overeengekomen. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele uitbreiding niet kan worden gewaarborgd, streven wij ernaar om van de ontvanger in de VS aanvullende regelingen en toezeggingen te verkrijgen.  

7. Bezwaar en verwijdering 
Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website evenals het opslaan ervan is noodzakelijk voor het functioneren van de website. Daarom kan de gebruiker geen bezwaar maken tegen de voornoemde processen.

3)    Gebruik van Google Maps

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Wij gebruiken de online kaartendienst Google Maps van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA en haar vertegenwoordiger in de Europese Unie, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna "Google" genoemd). Wij gebruiken de Google Maps-plugin om geografische gegevens visueel voor te stellen en in onze website in te voegen. Wanneer u Google Maps op onze website gebruikt, worden informatie over het gebruik van onze website, uw IP-adres en adressen die u in de routeplanningsfunctie hebt ingevoerd, naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.
 
Om passende garanties te bieden voor de bescherming van de overdracht en verwerking van persoonsgegevens buiten de EU, vinden de gegevensoverdracht naar en de gegevensverwerking door Google plaats op basis van passende garanties in overeenstemming met Art. 46 et seq. GDPR, met name door het sluiten van zogenoemde standaardclausules voor gegevensbescherming in overeenstemming met Art. 46(2)(c) GDPR.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Doel van de gegevensverwerking
Het gebruik van de Google Maps-plugin dient om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en een aantrekkelijke presentatie van onze website te garanderen.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is, met de vrijwillige toestemming van de gebruiker in dit verband, Art. 6(1)(1)(a) GDPR.

4. Duur van de opslag
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dit nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doelstellingen te bereiken of zoals voorgeschreven door de wet.

5. Recht op bezwaar en wissen
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te stoppen, de 'Do Not Track'-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker zoals NoScript (https://noscript.net/ ) of Ghostery (https://www.ghostery.com ) in uw browser te installeren.
U kunt de volgende link gebruiken om het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google te deactiveren:
https://adssettings.google.de
Meer informatie over de bezwaar- en wismogelijkheden bij Google vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

4)    Gebruik van MailChimp

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de MailChimp-dienstverlener die eigendom is van The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, VS (hierna "MailChimp" genoemd). Mailchimp is een aanbieder van e-mailmarketingdiensten en stelt ons in staat rechtstreeks met potentiële klanten te communiceren via e-mailnieuwsbrieven. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden de door u verstrekte gegevens, die u invoert bij de inschrijving voor de nieuwsbrief, verzonden naar MailChimp, waar ze worden opgeslagen. Derhalve kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen en geanalyseerd - met name de activiteit van de gebruiker (in het bijzonder welke pagina's zijn bezocht en op welke elementen is geklikt) en apparaat-/browserinformatie (in het bijzonder het IP-adres en het besturingssysteem).
Om passende garanties te bieden voor de bescherming van de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens buiten de EU, vinden de gegevensoverdracht naar en de gegevensverwerking door MailChimp plaats op basis van passende garanties in overeenstemming met Art. 46 et seq. GDPR, met name door het sluiten van zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming overeenkomstig Art. 46(2)(c) GDPR.
Uw gegevens worden voor dit doel ook opgeslagen door MailChimp. Voor de ontvangst van de nieuwsbrief worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven, en MailChimp heeft niet het recht om uw gegevens door te geven. Na registratie zal MailChimp u een e-mail sturen om uw registratie te bevestigen. Verder biedt MailChimp verschillende opties om te analyseren hoe de verzonden nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt, bijvoorbeeld aan hoeveel gebruikers een e-mail is verzonden, of e-mails zijn geweigerd en of gebruikers zich na ontvangst van een e-mail hebben uitgeschreven uit de lijst.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door MailChimp vindt u hier:
https://MailChimp.com/legal/privacy/

2. Doel van de gegevensverwerking
De persoonsgegevens die bij een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodigingen voor eventuele evenementen en, indien u reeds klant bij ons bent, voor onze mailcommunicatie met klanten. Abonnees op de nieuwsbrief kunnen ook informatie per e-mail ontvangen, indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in dit verband, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen van de nieuwsbriefdienst, of bij wijzigingen van technische omstandigheden.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker is in principe de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met Art. 6(1)(1)(a) GDPR.

4. Duur van de opslag
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dit nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doelstellingen te bereiken of zoals voorgeschreven door de wet. U kunt ook contact opnemen met MailChimp en verzoeken om het wissen van uw gegevens.

5. Recht op intrekking en wissing
U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking wordt uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking van de toestemming.
U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens en het gebruik ervan door MailChimp voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. U kunt uw intrekking op elk gewenst moment kenbaar maken door een e-mail te sturen naar MailChimp of door te klikken op de link die in elke nieuwsbrief wordt vermeld.
Meer informatie over de bezwaar- en wismogelijkheden bij MailChimp vindt u hier:
https://MailChimp.com/legal/privacy/
Deze gegevens worden verzameld op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch correcte weergave en de optimalisatie van zijn website.

X. GEBRUIK VAN ANALYTISCHE GEGEVENS VOOR GEAGGREGEERDE EVALUATIES EN INZICHTEN VAN KLANTEN


Om de beste inzichten te verkrijgen uit de tools die op deze website worden gebruikt, dragen wij gegevens die via verschillende tools worden verzameld over aan ons customer resource management (CRM)-systeem en aan onze specifieke dienstverleners, met wie wij gegevens uit analyse- en traceringsdiensten kunnen aggregeren. Deze dienstverleners treden op als onze gegevensverwerkers en wij hebben dienovereenkomstig gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten.

In ons CRM-systeem verwerken wij informatie die is verzameld uit onze analyse- en traceringsinstrumenten over uw websitegedrag (bijv. wanneer u onze website hebt bezocht, vanaf welke locatie u onze website hebt bezocht of hoe vaak u onze website hebt bezocht). Afhankelijk van de toestemming die u ons via de cookiebanner hebt gegeven voor het gebruik van specifieke analyse- en traceringsinstrumenten, worden de betreffende analyse- en traceringsgegevens gecombineerd met gegevens uit het CRM-systeem.

Analytics-gegevens van onze website en gegevens uit ons CRM-systeem worden in geaggregeerde vorm gebruikt, wat betekent dat elke persoonlijke verwijzing is verwijderd. Wij analyseren de geaggregeerde gegevensinzichten om onze marketingstrategie te verbeteren en onze diensten op onze klanten af te stemmen.
 

XI. RECHTEN VAN DE BETROKKENE


Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt u over de volgende rechten, in het bijzonder overeenkomstig de wettelijke vereisten:
 
1)  Recht op informatie, rectificatie, wissing en beperking
U hebt het recht om op elk moment informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen.
 
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken of gebruiken, zullen wij ons inspannen om er, door het treffen van passende maatregelen, voor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist en up-to-date zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 
Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd.
U kunt ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken, bijvoorbeeld wanneer een dergelijke verwerking niet langer voldoet aan een legitiem zakelijk doel in overeenstemming met dit privacybeleid of de toepasselijke wetgeving, en wettelijke bewaartermijnen de verdere opslag ervan niet vereisen.
 
2)  Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U kunt ook het recht hebben om de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, of om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 
3)  Recht om uw verleende toestemming in te trekken
Indien u hebt ingestemd met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken, maar de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd, wordt hierdoor niet aangetast.
 
4)  Recht van bezwaar
U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op Art. 6(1)(e) of (f) GDPR. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verwerken na een bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking bedoeld is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (zie Art. 21[1] GDPR, het zogenaamde "beperkte recht van bezwaar"). In dat geval moet u redenen voor het bezwaar aanvoeren die op uw specifieke situatie zijn gebaseerd.
Daarnaast hebt u te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
 
5)  Uitoefening
Om uw privacyrechten uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Gelieve in dat geval de naam van de betrokken website te vermelden en een overeenstemmende identificatie van uzelf bij te voegen.
 
6)  Recht op het indienen van een klacht
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Deel pagina op social media