Consument
LAND

LEDVANCE SMART+ APP PRIVACYVERKLARING

VERSIE 1.1, EFFECTIEF VANAF: 1 MAART 2019

Deze Privacykennisgeving ("Bericht") regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens binnen de LEDVANCE SMART+ applicatie ("App").

1. LEDVANCE'S INZET VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Daarom voeren wij onze activiteiten uit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de privacy en de beveiliging van gegevens. Met de onderstaande mededeling willen we u helpen te begrijpen welke gegevens we kunnen verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken, opslaan, beveiligen, delen en bewaren.

2. CONTROLLER

De controller volgens Art. 4, lid 7, van Verordening (EU) nr. 2016/679 (algemene verordening inzake gegevensbescherming, hierna "BBPR" genoemd) is

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Duitsland
Telefoon: +49 89-780673-100
E-mail: contact@ledvance.com

(hierna "LEDVANCE" genoemd).

3. GEGEVENSBESCHERMINGSFUNCTIONARIS

LEDVANCE heeft een Data Protection Officer aangesteld die u kunt contacteren op privacy@ledvance.com of bij

DataCo GmbH
Dachauer Str. 65
80335 München
Duitsland. 

4. VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1 Wij verkrijgen persoonlijke gegevens wanneer u de App gebruikt, waaronder:

a) Wanneer u de App downloadt en installeert op uw mobiele apparaat, verzamelt en bewaart de App het model of de versie van uw mobiele apparaat en besturingssysteem. Deze informatie helpt LEDVANCE bij het draaien van de App. De verwerking van uw persoonlijke gegevens in dit verband is gebaseerd op de wettelijke basis van Art. 6(1)(b) GDPR*. Daartoe bent u contractueel verplicht om ons de relevante informatie te verstrekken. Anders zijn wij niet in staat om u de diensten van onze App te leveren.

b) Verder verwerken wij de bovengenoemde informatie om het gebruik ervan te analyseren, de App en de inhoud ervan te beschermen tegen oneigenlijk gebruik en de gebruikerservaring te verbeteren. Deze verwerking is gebaseerd op de wettelijke basis van Art. 6(1)(f) GDPR* en wordt gerechtvaardigd door ons rechtmatige belang om de goede werking van de App te waarborgen en onze gebruikers diensten aan te bieden die aan hun belangen voldoen.

c) Wanneer u de App gebruikt, verzamelt en bewaart de App:

  • de versie en configuratie van de App,
  • scènes en groepen die je misschien hebt gemaakt en
  • uw persoonlijke voorkeuren zoals kleuren, taal, tijdzone, enz.

Deze gegevensverzameling wordt gerechtvaardigd door ons legitieme belang volgens Art. 6(1)(f) GDPR en wordt uitgevoerd om de goede werking van onze App te waarborgen en om de dienstverlening binnen onze App te verbeteren.

d) Bij het aansluiten van uw producten via applicaties van derden verzamelen wij gegevens die relevant zijn voor het gebruik van de producten en applicaties, zoals de aanduidingen van uw kamers, de aanduidingen van uw producten, uw naam en uw e-mailadres. Deze gegevensverzameling wordt gerechtvaardigd door ons legitieme belang volgens Art. 6(1)(f) GDPR en wordt uitgevoerd om de dienstverlening binnen onze App te verbeteren.

4.2 Voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons rechtmatig belang, en indien u verdere informatie nodig heeft over de afwegingstoets volgens Art. 6(1)(f) GDPR, neem dan contact met ons op via de contactgegevens vermeld in paragraaf 12 hieronder.

4.3 U dient te kiezen voor het ontvangen van meldingen of bepaalde optionele toestemmingen om meldingen in verband met de App diensten te ontvangen, bijvoorbeeld informatie over updates of het gebruik van nieuwe functies van de App. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6(1)(a) GDPR*. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking herroepen door een e-mail te sturen naar smarthome-support@LEDVANCE.COM . Dit heeft geen invloed op de verwerking van uw persoonlijke gegevens tot aan de herroeping. U bent wettelijk niet verplicht om ons de relevante informatie te verstrekken voor het bovengenoemde doel. Zonder die informatie kunnen wij u echter geen relevante kennisgevingen in verband met de App-diensten sturen.

4.4 Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u bewust aan ons verstrekt, zoals uw e-mailadres of de naam van de kamers die u aanwijst en waarin u onze producten gebruikt. Wij gebruiken uw e-mailadres om uw gebruikersaccount te identificeren. De namen van de kamers worden gebruikt om uw persoonlijke configuraties te onthouden wanneer u inlogt op de App. De verwerking van uw persoonlijke gegevens in dit verband is gebaseerd op de wettelijke basis van Art. 6(1)(b) GDPR*. Daartoe bent u contractueel verplicht om ons de relevante informatie te verstrekken. Anders zijn wij niet in staat om u de diensten van onze App te leveren. We kunnen ook geolokalisatie- en gebruiksgegevens verzamelen en opslaan. Dergelijke informatie wordt gebruikt om de diensten die binnen onze App worden aangeboden te verbeteren. Voor zover uw persoonlijke gegevens in deze context door ons worden verwerkt, is dit gebaseerd op uw toestemming als wettelijke basis (Art. 6(1)(a) GDPR*). U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking herroepen door een e-mail te sturen naar smarthome-support@LEDVANCE.COM . Dit heeft geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens tot aan de herroeping. U bent wettelijk niet verplicht om ons de relevante informatie te verstrekken voor het bovengenoemde doel. Zonder deze informatie kunnen wij u echter geen betere diensten aanbieden.

4.5 U kunt zich aanmelden voor e-mailberichten over producten, diensten, aanbiedingen, promoties, beloningen en evenementen die door ons of onze affiliates worden aangeboden. Voor zover uw persoonlijke gegevens in dit kader door ons worden verwerkt, zijn deze gebaseerd op de wettelijke basis van Art. 6(1)(a) GDPR*. Als u ons toestemming heeft gegeven om contact met u op te nemen voor promotionele doeleinden, gebruiken we dit om met u te communiceren voor dergelijke doeleinden via e-mail. Wij sturen u updates over onze producten en de App, informatieve updates, enquêtes of promotionele aanbiedingen (hetzij namens ons, hetzij namens onze gelieerde ondernemingen of zakenpartners), informatieve berichten over nieuwe versies of functies van de App en producten, of communiceren met u over uw gebruik van de producten en de App. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige gevolgen intrekken door een e-mail te sturen naar smarthome-support@LEDVANCE.COM of door te klikken op 'uitschrijven van deze lijst' of 'abonnementsvoorkeuren bijwerken' onderaan de e-mail die u hebt ontvangen. Dit heeft geen invloed op de verwerking van uw persoonlijke gegevens tot de herroeping. U bent wettelijk niet verplicht om ons de relevante informatie te verstrekken voor het bovengenoemde doel. Zonder die informatie kunnen wij u echter geen berichten sturen over producten, diensten, aanbiedingen, promoties, beloningen en evenementen die door ons of onze affiliates worden aangeboden.

4.6 Houd er rekening mee dat u ook bepaalde service-level communicatie ontvangt die wij van cruciaal belang achten voor uw gebruik van de producten en de App. Dergelijke communicatie kan antwoorden bevatten op uw vragen en verzoeken, inclusief vragen van uw klantenservice of meldingen met betrekking tot technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en support- of administratieve berichten. Voor zover u dergelijke berichten ontvangt, is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op Art. 6(1)(b) GDPR*. Daartoe bent u contractueel verplicht om ons de relevante persoonlijke gegevens van u te verstrekken, omdat wij u anders niet in staat zijn om de bovengenoemde noodzakelijke communicatie voor het gebruik van de App te verstrekken.

4.7 De App verzamelt geen gevoelige gegevens in de zin van artikel. 9(1) GDPR, d.w.z. persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over de gezondheid of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon blijken.

5. TOEGANG VAN DERDEN TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

5.1 Wij delen persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of anderszins delen met derden voor hun eigen marketingdoeleinden zonder uw toestemming.

5.2 Wij zullen uw persoonlijke gegevens delen met dienstverleners die wij gebruiken om het product of de App diensten te leveren. De betreffende serviceprovider zal de gegevens alleen gebruiken voor het leveren van de diensten en in overeenstemming met contractuele afspraken over de vertrouwelijkheid van de gegevens. Ongeacht waar deze dienstverleners of andere derden zich bevinden, eisen wij dat zij ook voldoen aan de GDPR en de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Wij maken gebruik van de volgende categorieën van dienstverleners of andere derden:

  • Cloud service providers voor de hosting van onze IT-infrastructuur. Al uw persoonlijke gegevens worden gehost in de Europese Unie.
  • Platform- en softwaredienstverleners die ons ondersteunen bij het aansluiten van uw apparaten en toestellen op ons netwerk en onze App.

5.3 De overdracht van gegevens aan onze service providers of de hierboven genoemde derden is gebaseerd op de wettelijke basis van Art. 6(1)(f) GDPR en ons rechtmatig belang bij de economische en technische voordelen die verbonden zijn aan het gebruik van gespecialiseerde dienstverleners. Indien u meer informatie nodig heeft over de balanceringstest volgens Art. 6(1)(f) GDPR, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die aan het einde van deze mededeling staan vermeld. Sommige van onze dienstverleners verwerken uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Met betrekking tot dergelijke internationale gegevensoverdrachten naar derde landen waarvoor de Europese Commissie niet heeft besloten dat er een adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat, hebben wij passende waarborgen geboden om uw persoonsgegevens te beveiligen tot een niveau dat gelijk is aan het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie. Wij maken met name gebruik van standaardcontractuele clausules die zijn afgegeven door de Europese Commissie en van certificeringen in het kader van het EU-VS-Privacy-schild. Als u meer informatie wenst of een kopie wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die in hoofdstuk 12 hieronder worden vermeld.

5.4 Onze producten en App werken met applicaties van derden (bijv. Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, andere applicaties van derden, cloud providers en hardware, etc.). Wanneer u de App gebruikt met producten en diensten van derden, worden uw gegevens (met name uw e-mailadres) alleen met uw toestemming gedeeld met deze derden. Hun gebruik van uw persoonlijke gegevens valt onder het privacybeleid van de externe providers. Voordat u het product of de App gebruikt met producten en diensten van derden, dient u de voorwaarden van het privacybeleid van de derden-aanbieders zorgvuldig te lezen en ervoor te zorgen dat u akkoord gaat met het gebruik van uw persoonlijke gegevens door de derden-aanbieder.

6. BEWARING VAN GEGEVENS

Wij verwijderen of anonimiseren uw persoonlijke gegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens hebben verzameld zoals beschreven in dit beleid, tenzij verdere verwerking of opslag van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een respectievelijke wettelijke verplichting. Als u meer informatie nodig hebt over de bewaar- en verwijderingsperiodes van onze gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die in paragraaf 12 hieronder worden vermeld.

7. AANVULLEND GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan die welke in dit beleid zijn beschreven of voor andere doeleinden dan waarvoor uw persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, zullen wij u informatie verstrekken over dat andere doel en alle andere relevante informatie waarnaar in dit beleid wordt verwezen.

8. INFORMATIE OVER UW RECHTEN / PRIVACYOPTIES

8.1 U heeft de volgende rechten:

a) Recht van toegang (art. 15 GDPR): U hebt het recht om bevestiging te vragen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dat het geval is, om toegang te vragen tot de persoonsgegevens en informatie zoals de doeleinden van de verwerking of de betreffende categorieën van persoonsgegevens.

b) Recht op correctie (art. 16 GDPR): U hebt het recht om de correctie van onjuiste persoonsgegevens te vragen.

c) Recht op wissen (art. 17 GDPR): U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden zonder onnodige vertraging de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of als u de toestemming intrekt waarop de verwerking volgens art. 17 is gebaseerd. 6(1)(a) GDPR en wanneer er geen andere wettelijke grond voor verwerking is.

d) Recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR): U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld als u denkt dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist of onrechtmatig zijn.

e) Recht van bezwaar (art. 21 GDPR): U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met name indien wij uw persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang verwerken (art. 6, lid 1, onder f) GDPR) of indien wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken.

f) Recht op gegevensdraagbaarheid (artikel 20 van de verordening): Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en hebt u het recht om die informatie ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking of om ons te vragen dit te doen.

8.2 U kunt aanvullende informatie vragen of uw bovengenoemde rechten doen gelden door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die in paragraaf 12 hieronder worden vermeld.

8.3 Deze rechten gelden onverminderd verdergaande rechten op grond van het lokale recht.

9. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ HET BUREAU VOOR GEGEVENSBESCHERMING

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat onze verwerking van uw gegevens met betrekking tot u in strijd is met de GDPR of uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Neem contact met ons op via de contactgegevens in punt 12 hieronder en wij zullen u gedetailleerde informatie verstrekken over de contactgegevens van de respectieve toezichthoudende autoriteit.

10. GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

11. WIJZIGINGEN IN DEZE MEDEDELING

De producten en de App die LEDVANCE levert zijn altijd in ontwikkeling en de vorm en aard van de producten en de App kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan u veranderen. Om deze reden behouden wij ons het recht voor om deze kennisgeving te wijzigen of aan te vullen en zullen wij eventuele materiële herzieningen op onze website en App plaatsen. De nieuwe Aankondiging zal van kracht zijn na publicatie. We raden u aan om regelmatig terug te komen om de laatste versie van deze Aankondiging te bekijken.

12. CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over dit beleid of over onze privacypraktijken in het algemeen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen:

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Duitsland
E-mail: smarthome-support@LEDVANCE.COM

* In landen buiten de EU vormt uw toestemming de wettelijke basis voor de gegevensverwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zie paragraaf 8.1 hieronder.

SMART+ SUPPORT

Heeft u problemen met één van onze SMART+ producten? Wij helpen u graag.

Deel pagina op social media