LEDOTRON alliantie ontbonden - partners staan hier positief tegenover

13.08.2015

Toepassing :  Algemene verlichting
Technologie :  LED
Doelgroep :  Algemeen publiek

De marketing van de open digitale dimstandaard van de branche, LEDOTRON, is terug te voeren op het EU-verbod op gloeilampen en de daaraan gekoppelde onzekerheid over de compatibiliteit van "conventionele" dimmers met LED en spaarlampen. LEDOTRON is ontwikkeld als genormaliseerde en gestandaardiseerde dim- en stuurtechnologie.

De vereiste om door te gaan met de marketing van de alliantie van LEDOTRON geldt niet meer

Inmiddels is een breed assortiment andere veilige en innovatieve oplossingen van de alliantiepartners op de markt beschikbaar, waarmee moderne lampen kunnen worden gedimd. Dit betekent dat met onmiddellijke ingang de marketing van LEDOTRON door de alliantie, oorspronkelijk voor dit doel opgezet, overbodig is geworden. De levering van vervangende onderdelen voor LEDOTRON zal door de partners worden gegarandeerd, in elk geval conform de geldende juridische en contractuele regelingen.