LED bij LEDVANCE - de technologie van de toekomst

LED's staan voor baanbrekende innovaties en technologische verandering. Deze ondersteunen de overgang naar LED verlichtingssystemen die krachtig, flexibel en eenvoudig te installeren zijn. LED's openen mogelijkheden die enkele jaren geleden ondenkbaar waren: Met haar innovaties vereist de LED technologie een verandering in het denken door planners, installateurs en gebruikers. Deze biedt de gebruiker en de industrie essentiële voordelen.

Hier volgt een korte samenvatting, met een blik op de toekomst:


LED's maken het leven waardevoller en duurzamer

Zowel bij straatverlichting, verlichting in de auto- en de huishoudelijke sector en bij reclame kunnen LED's op een veelzijdige, efficiënte manier worden ingezet. Deze bieden talrijke voordelen ten opzichte van andere verlichtingstechnologieën. Een zeer lange levensduur, een uitstekende kleurverzadiging en een groot rendement zijn slechts enkele van deze voordelen.


Eenvoudig verlichtingsmanagement thuis

Dankzij de zeer lange levenscyclus, eenvoudige gelegenheden voor verlichtingsregeling en nieuwe designs met gekleurd of wit licht worden LED's een decoratief en efficiënt hoogtepunt in huis. In de toekomst zal men niet langer afzonderlijke lampen hoeven te kopen. De consument kiest een LED armatuur dat lange tijd in zijn huis zal blijven. Een aantrekkelijk design en een laag stroomverbruik zijn precies wat de gebruiker belangrijk vindt. Vanwege de diverse designs en de dynamische LED lichtaanpassing neemt het belang van een goede lichtplanning in huis ook toe.


Dynamische lichtaanpassing voor een hogere levenskwaliteit

Talrijke testen en studies hebben het volgende aangetoond: Allerlei situaties in het dagelijkse leven vereisen verschillende verlichtingsscenario's. Zo verhoogt neutraal wit licht met een hoog aandeel blauw de concentratie bij het werk, terwijl warm wit licht een gezellige sfeer creëert, zoals in bars. Het gebruik van lichtmanagementsystemen die zeer effectief op LED's kunnen reageren, maakt het eenvoudiger de verlichtingsregeling aan de eisen te laten voldoen. Of het nu op een kantoor, in een winkel of in de industrie is – LED's helpen de levenskwaliteit te verbeteren.


De lange levensduur van LED lampen kan uitgebreide standaardisering vervangen

Bij conventionele verlichtingstechnologieën ondergaat elke lamp een standaardisatieproces. Dit is zeer belangrijk voor de vernieuwingsmarkt, omdat de levensduur van het armatuur meestal langer is dan de levensduur van de lamp.

Anderzijds zal een standaardiseringsproces in de toekomst niet nodig zijn voor eindgebruikers van LED armaturen. De redenen zijn als volgt: Ten eerste is de levensduur van LED's aanzienlijk langer dan die van conventionele verlichtingstechnologieën. Ten tweede profiteren klanten van een van de meest effectieve garanties voor lichtbronnen ter wereld: LEDVANCE's systeem+ garantie. In de toekomst zal het daarom voor de consument vaak redelijker zijn om het volledige armatuur te vervangen dan de afzonderlijke componenten.

Voor de fabrikanten blijft standaardisatie echter zinvol, zoals blijkt uit de activiteiten van het Zhaga consortium voor de standaardisatie van LED lichtmachines. Toepassingen waarbij de levensduur van armaturen de levensduur van LED's overschrijdt of waarbij aanzienlijke besparingen kunnen worden verwacht door de LED's te verbeteren, zullen naar alle waarschijnlijkheid standaardisering ondergaan. Dat geldt vooral voor de buitenverlichting.


LED voldoet aan wettelijke eisen

De ErP-verordeningen (ErP = energiegerelateerde producten) van de EU zorgen voor een geleidelijke eliminatie van inefficiënte lichtbronnen. Na inefficiënte gloeilampen worden dus ook hogedruk kwikdamplampen en inefficiënte hogedruk natriumdamplampen geleidelijk afgeschaft. De LED biedt een uitstekend alternatief voor conventionele, inefficiënte lichtbronnen. Diverse gemeenten hebben al gekozen voor innovatieve straatverlichting met LED armaturen. De overgang naar LED's wordt ook ondersteund door talrijke stimulerende overheidsplannen.


Slotsom: LED – de technologie van de toekomst

LED is de technologie van de toekomst. Vanwege hun voordelen zijn LED's zeer nuttig voor de gebruiker. Maar de LED technologie verlangt ook een betere communicatie van de industrie om de voordelen van de LED te demonstreren ten opzichte van conventionele technologieën, juist vanwege zijn grotere complexiteit. De lange levensduur en het aantrekkelijke design van LED armaturen en de diverse gebruiksmogelijkheden maken de LED uniek en vereenvoudigen de aankoopbeslissing. LED's creëren individualiteit. En dat is precies wat de wereld nodig heeft, nu en in de toekomst.


Duurzaamheid bij LEDVANCE