Professioneel

DUURZAAMHEID

ONZE MISSIE

Voor LEDVANCE is duurzaamheid een fundamenteel onderdeel van de bedrijfsethiek en onder andere cruciaal voor onze strategische beslissingen. Wij maken gebruik van de vrijwel onbeperkte mogelijkheden van licht om samen met onze stakeholders te werken aan een duurzame verbetering van de levenskwaliteit van mensen. Dit is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsverantwoordelijkheid.

LEDVANCE hecht veel belang aan het aangaan van wereldwijde uitdagingen zoals de klimaatverandering en de schaarste van hulpbronnen. We verminderen het verbruik van natuurlijke hulpbronnen, besparen energie tijdens de productie en helpen zo de uitstoot te verminderen. We recyclen lampen en andere materialen om afval te minimaliseren. Ons engagement strekt zich ook uit tot onze medewerkers en klanten. We nemen verantwoordelijkheid voor onze medewerkers en locaties en bevorderen duurzame actie in de verlichtingsindustrie.

Wij helpen onze klanten energie te besparen en hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Het interdisciplinaire thema duurzaamheid is direct gekoppeld aan het bedrijfsmanagement via de functie van de Chief Sustainability Officer.

UN Global Compact

LEDVANCE is er trots op een van de ondertekenaars van het United Nations Global Compact te zijn en samen met de Verenigde Naties de globalisering op een meer sociale en ecologische manier vorm te kunnen geven. Wij zetten ons in om het UN Global Compact en zijn principes te integreren in de strategie, de cultuur en de dagelijkse werking van onze onderneming. Als onderdeel van een netwerk van bijna tienduizend bedrijven ondersteunen wij de tien principes van het UN Global Compact op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie.

Deel pagina op social media