Professioneel

UV-C LUCHTZUIVERINGSCALCULATOR

Volume van de ruimte

Field cannot be empty or has to be a number.

Please check the value.

m2

Field cannot be empty or has to be a number..

Please check the value..

m

Volume van de ruimte:

0

m3

Gebruik van de ruimte

Field cannot be empty or has to be a number.

uur

Field cannot be empty or has to be a number.

Type ruimte

*Meer informatie op Over de calculator

De UV-C luchtzuiveringscalculator geeft aan welk apparaat moet worden gebruikt en hoeveel er worden aanbevolen voor een ruimte. De berekening is gebaseerd op het scenario dat er precies één persoon is geïnfecteerd in de ruimte en gedurende de periode die door de gebruiker van de tool is gedefinieerd met andere personen in de ruimte verblijft. Er wordt aangenomen dat de lucht in de ruimte op tijd 0 voor 100% vrij is van virussen.

Aanbeveling voor het aantal apparaten: De aanbeveling is gebaseerd op, aan de ene kant, het gewenste ventilatievoud en aan de andere kant op het aantal personen in de ruimte en is tevens afhankelijk van het gebruik van de ruimte. Het ventilatievoud wordt gedefinieerd als de totale hoeveelheid ingeblazen lucht gedeeld door de inhoud van de ruimte.
- Wij adviseren een ventilatievoud van ten minste 2,5 (standaard)
- Het risico van infectie is hoger in ruimtes die dagelijks worden bezocht door een groot aantal verschillende personen (vergaderruimtes, wachtkamers, enz.) en we adviseren dan een ventilatievoud van 4 (verhoogde veiligheid).
- Daarnaast adviseren we een minimale luchtdoorstroming van 25 m³/u per persoon, ongeacht de grootte van de ruimte. De aanbeveling is gebaseerd op tabel C.4 in EN 16798-2 Energieprestaties van gebouwen - Ventilatie van gebouwen. Onze aanbeveling is gebaseerd op het ventilatievoud voor een verwachting van categorie II luchtkwaliteit.
- Het Milieuagentschap adviseert een ventilatievoud van 6 (school) voor scholen, ongeacht het aantal personen in de onderwijsruimte.

De berekening van de virusconcentratie en de kans op infectie volgt de publicatie "Predicted infection risk for aerosol transmission of SARS-COV-2" van prof. dr.-ing. M. Kriegel e.a., Hermann Ritschel Institute, Technical University Berlin.
Preprint: https://doi.org/10.1101/2020.10.08.20209106

Het viruskwantummodel is ontleend aan "Estimation of airborne viral emission": Quanta emission rate of SARS-CoV-2 for infection risk assessment” van G. Buonanno e.a., University of Cassino and Südlazio. De volgende modelleringsingangsparameters zijn gebruikt:
- cv 5,0E + 08 (virale belasting in speeksel, virale RNA-kopieën/ml)
- ci 0,05 (verhouding tussen infectiekwantum en infectiedosis, uitgedrukt in virale RNA-kopieën)
- Qb afhankelijk van de activiteit (teugvolume) - standaardwaarde 0,54 m³/u
We wijzen erop dat cv sterk varieert, afhankelijk van de persoon en het moment van infectie. De kans op infectie varieert sterk, afhankelijk van de ingangsparameters cv, ci en Qb. De relatieve afname van het risico op infectie door een luchtzuiveraar verandert echter niet zoveel.
Environment International, Volume 141, 2020, 105794, ISSN 0160-4120, https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105794 .

Het natuurlijke virusverval is berekend voor 20 °C, RH 30% en UV-index 0 met de computer van het Department of Homeland Security en is bepaald met D50 = 2,72u.
https://www.dhs.gov/science-and-technology/sars-airborne-calculator
De calculator is gebaseerd op de volgende publicatie:
P. Dabish e.a., "The influence of temperature, humidity and simulated sunlight on the infectivity of SARS-CoV-2 in aerosols", Aerosol Science and Technology, Volume 55, 2021 - nummer 2

De luchtreinigers worden geacht een virusinactiveringspercentage van 99,9% te hebben.
Een natuurlijke luchtverversing ACH van 0,35 wordt aangenomen als referentie.

 

 

Luchtstroomsnelheid/Clear Air Delivery Rate (CADR): De stroomsnelheid van schone lucht is het volume lucht dat per uur door een apparaat stroomt. Een hogere CADR resulteert in een lagere virusconcentratie.

Ventilatievoud: Het ventilatievoud (afgekort tot ACH = Air Change Rate) is gelijk aan de totale CADR van de apparaten in de ruimte gedeeld door het volume van de ruimte. Een hoger ventilatievoud resulteert in een lagere virusconcentratie.
Deel pagina op social media