Professioneel

EU RICHTLIJNEN

De afgelopen jaren heeft de EU de knop omgezet naar duurzamere en energie-efficiëntere oplossingen. De verlichtingsindustrie werkt mee aan deze opzienbarende omschakeling naar verbonden, gepersonaliseerde en steeds efficiëntere en meer circulaire producten.

Bij het implementeren van de verordening maken we ons sterk voor efficiënte verlichtingspraktijken ten behoeve van het wereldwijde milieu, menselijk comfort en de gezondheid en veiligheid van consumenten.

LEDVANCE biedt al een breed scala aan efficiënte alternatieven aan en we werken aan innovatieve verlichtingstechnologieën om de levenskringloop van producten te verbeteren.

OP NAAR DE TOEKOMST MET LEDVANCE

DE EU SLR/ELR- EN ROHS-RICHTLIJNEN

De EU stapt geleidelijk over op efficiëntere en klimaatvriendelijkere verlichting. Het doel is om de circulaire economie te versterken en heldere, transparante en gestandaardiseerde informatie te verstrekken aan consumenten. 

De SLR- en ELR-verordeningen (Single Lighting Regulation en Energy Labeling Regulation) bepalen de duurzaamheid van verlichtingsproducten en de etikettering van hun energie-efficiëntie. De verordeningen, die sinds december 2019 van kracht zijn, worden stap voor stap geïmplementeerd.

De EU RoHS-richtlijn 2011/65/EU reguleert het gebruik van kwik en andere gevaarlijke stoffen. Deze is onlangs herzien, met gevolgen voor het op de markt brengen van fluorescentielampen en compacte fluorescentielampen met insteekvoet in de Europese Economische Ruimte.

Als uw sterke partner zal LEDVANCE u ondersteunen bij de implementatie en naleving van alle EU-verordeningen. Zo voldoet u altijd aan de eisen van uw klanten binnen de wet. Hieronder staan kort de belangrijkste veranderingen opgesomd - en hoe LEDVANCE u kan helpen.

Deel pagina op social media