Professioneel
Land
EU-verordeningen

EU-verordeningen

De afgelopen jaren heeft de EU de overstap gemaakt naar duurzamere en energie-efficiëntere oplossingen. De verlichtingsindustrie werkt aan deze opmerkelijke verschuiving naar aangesloten, gepersonaliseerde en steeds efficiëntere en circulaire producten.

Bij de uitvoering van de verordening bevorderen we efficiënte verlichtingspraktijken ten behoeve van het wereldwijde milieu, het menselijk comfort en de gezondheid en veiligheid van de consument.

Bij LEDVANCE bieden we al een breed scala aan efficiënte alternatieven en werken we aan innovatieve lichttechnologieën om de levenscyclus van het product te verbeteren.

EU-VERORDENINGEN INZAKE ECOLOGISCH ONTWERP

Wat is Ecodesign?

Ecodesign kan worden opgevat als een milieuvriendelijk productontwerp dat tot doel heeft de milieueffecten die tijdens de gehele levensduur van het product worden veroorzaakt, te verminderen.

BE ECO - THINK GLOBAL: Ecologisch ontwerp door LEDVANCE

Het is belangrijk dat we ecologisch geavanceerde producten ontwikkelen om bij te dragen aan de duurzame bescherming van de hulpbronnen. Op basis van deze filosofie, die wordt gekenmerkt door een lange levensduur en een hoge energie-efficiëntie, worden kwaliteitsproducten gecreëerd.

LEDVANCE zorgt ervoor dat de impact op het milieu wordt verminderd, met een productlevenscyclus die gebaseerd is op duurzaamheid, gaande van het productidee tot de recyclage.

Wijzigingen 2019

De verordening EU 2019/2020 regelt de minimale productefficiëntie in het kader van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp en vat alle voorgaande verordeningen op dit gebied samen.

Deze lampen vallen onder de verordening:

 • Halogeen G9, G4 en GY6.35 per 1 september 2023
 • T8 lineaire fluorescentielampen (2ft, 4ft, 5ft) vanaf 1 september 2023.
 • Compact fluorescentielampen met geïntegreerde voorschakelapparatuur (E27, E14, B22d) vanaf 1 september 2021
 • T12 lineaire fluorescentielampen per 1 september 2012
 • Halogeen R7s > 2700lm per 1 september 2021

Efficiënte LED-alternatieven zijn hier te vinden:

EU-REGELGEVING INZAKE ENERGIE-ETIKETTERING

Kleurgecodeerde efficiëntieschalen visualiseren het energieverbruik van producten en helpen klanten in heel Europa om energie-efficiënte producten te kopen. LEDVANCE zorgt al voor een hoge transparantie met een informatieve productverpakking en houdt tegelijkertijd rekening met de gebruikte bronnen voor een dergelijke verpakking.

AANPASSINGEN 2019

De verordening EU 2019/2015 is een herziening van de verordening betreffende het energielabel voor verlichting. Zij is van toepassing op alle lichtbronnen, met enkele uitzonderingen.

De belangrijkste veranderingen:

 • Vanaf 1 september 2021 gelden weer de energieklassen A tot en met G, maar met nieuwe rendementseisen.
 • In de toekomst zal er een label zijn voor alle lichtbronnen met dezelfde efficiëntie-eisen per klasse, maar geen labels meer voor armaturen met vervangbare lichtbronnen of voorschakelapparaten.
 • Armaturen met volledig geïntegreerde, d.w.z. niet-vervangbare, componenten worden beschouwd als lichtbronnen en hebben daarom vanaf 1 september 2021 weer een energielabel nodig.
 • Vanaf 25 december 2019 is een label niet langer verplicht voor verlichtingsarmaturen.

Op 5 december 2019 heeft de Europese Unie de nieuwe gedelegeerde verordening (EU) 2019/2015 "tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen en tot intrekking van Verordening (EU) 874/2012 van de Commissie" bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Bij artikel 9 van de gedelegeerde verordening worden artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2, van de gedelegeerde verordening (EU) 874/2012 ingetrokken met ingang van 25 december 2019. De twee ingetrokken artikelen bevatten de verplichtingen van de leverancier en de distributeur met betrekking tot aan eindgebruikers in de handel gebrachte verlichtingsarmaturen. Deze zijn zonder vervanging ingetrokken tot de volledige inwerkingtreding van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2019/2015 op 1 september 2021. Deze verlichtingsarmaturen zijn daarom sinds 25 december 2019 niet langer onderworpen aan verplichte etikettering. Bijgevolg is er vanaf deze datum geen rechtsgrondslag meer om u de documenten en etiketten te verstrekken die vereist zijn op grond van artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 874/2012. Wij vragen dan ook uw begrip voor het feit dat wij als fabrikanten u deze niet meer mogen verstrekken.

Vrijstellingen:

 • Producten met betrekking tot noodgevallen
 • Lichtbronnen in batterijen
 • Origineel kunstwerk
 • Transport en militaire uitrusting en voertuigen
 • Displays
 • Medische hulpmiddelen
 • Uitrusting voor de scheepvaart

BESPARINGSCALCULATOR LAMPEN

Vergelijk verschillende lamptechnologieën en bereken mogelijke energie- en kostenbesparingen en terugverdientijden voor uw project in een mum van tijd!

Deel pagina op social media