Informatie over milieubescherming en de EU-richtlijn

International environment and climate protection goals

Internationale milieu- en klimaatbeschermingsdoelen

In het kader van de Kyoto 1997 klimaatbeschermingsdoelen heeft de EU een aantal maatregelen vastgelegd voor een spaarzaam en duurzaam gebruik van hulpbronnen. Na het verbod op de ballast in conventionele fluorescentielampen in EU-richtlijn 2000/55/EG, de vermindering van gevaarlijke materialen als deel van EU-richtlijn 2002/95/EG (RoHS) en de regulering van de afvalverwijdering van afgedankte elektronische apparaten in EU-richtlijn 2002/96/EG (WEEE), heeft de EU een kaderrichtlijn, EU-richtlijn 2005/32/EG, uitgevaardigd om de eisen te bepalen voor een acceptabel ecologisch design (eco-design) van energieverbruikende producten (EuP). In november 2009 werd deze richtlijn vervangen door een herziene kaderrichtlijn, EU-richtlijn 2009/125/EG, die verband houdt met het eco-design van energiegerelateerde producten (ErP). Deze wijziging had geen gevolgen voor de al uitgevaardigde implementatiemaatregelen.

Deze implementatiemaatregelen voor consumentenlampen (244/2009 huishoudelijke verlichting, deel 1) en fluorescentie- en hogedrukontladingslampen (245/2009 professionele verlichting) weerspiegelen de EU-klimaatdoelen die begin 2007 zijn ingesteld en die tot 2020 gelden. Ook de maatregel 1194/2012, die in 3 fasen zal worden uitgevoerd van 2013 tot 2016, bestaat voor het eerst uit minimale eisen voor lampen die gericht licht leveren en LED lampen (incl. LED modules), bij het nastreven van klimaatdoelstellingen. Het kerndoel van deze ambitieuze doelen is CO2-emissies in de EU met 20% in 2020 te verminderen. In de professionele verlichtingssector worden reducties van iets meer dan 20 miljoen ton CO2 nagestreefd en nog eens 24 miljoen ton bij de consumentenverlichting.


LEDVANCE draagt bij aan milieubescherming

Allesomvattende milieubescherming is sinds lange tijd een doelstelling van de zakelijke inspanningen bij LEDVANCE. Van het spaarzame gebruik van hulpbronnen tot uitgebreide programma's om verspilling en gevaarlijke materialen te voorkomen, tot de ontwikkeling van energiebesparende lampen en systemen – van de ontwikkeling en productie tot de verkoop, afvoer en recycling.


Duurzaamheid bij LEDVANCE