Uitvoeringsverordeningen voor de ErP-Richtlijn en verlichting voor bijzondere doeleinden

Speciale gevallen die niet vallen onder het verbod op gloeilampen door de EU-richtlijn

Het Europese Parlement heeft een richtlijn uitgevaardigd voor het eco-design voor niet-gerichte huishoudelijke lampen. Lampen voor speciale doeleinden die in principe zijn ontwikkeld voor toepassingen zoals verkeerssignalen, terrariumverlichting en huishoudelijke apparaten en duidelijk als zodanig zijn aangegeven op begeleidende productinformatie, vallen echter niet onder deze eisen van het eco-design.


Voorbeelden voor speciale doeleinden